Fotowoltaika dla rolnictwa

Rolnictwo obejmuje szeroki zakres działalności. Branża rolnicza charakteryzuje się dużym popytem na energię elektryczną w nieregularnych odcinkach czasowych – w zależności od pory dnia oraz sezonu.

Dzięki nowelizacji Ustawy o OZE inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla rolników jest teraz bardzo atrakcyjna! Rolnik może korzystać z rozliczeń w formie opustów (net metering) i jako prosument energii odnawialnej ma możliwość odbioru nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanych w sezonach wiosennym i letnim zimą, gdy dzień jest krótszy.

Fotowoltaika dla rolnika - korzyści:

Skuteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną

Niezależność elektrycznej oraz od podwyżek cen energii, które nastąpią

Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego)

Podniesienie wartości nieruchomości

Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji w system fotowoltaiczny

Wysoka stopa zwrotu z inwestycji

Odpisy amortyzacyjne – koszty poniesione przy instalacji fotowoltaicznej można amortyzować dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Ulga inwestycyjna 25% nawet przez 15 lat - Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%

Zamów konsultacje ze specjalistą